Ana içeriğe atla

 

 

Mülakat, çalışmanın 30 Haziran 2019 tarihine kadar götürülen bölümünde 9 sorudan ibarettir. Temmuz ayı içerisinde mülakat grubunun genişletilmesi ve azınlık hakları hukuku bağlamındaki soruların eklenmesiyle birlikte soru sayısı 12 olmuştur.

 

Mülakat soruları şunlardır:

 

 

 1. Modern insan hakları kavramında "insan" kimdir?
 2. Hukuk sisteminizde Anayasada sayılmamış bir hakkın korunması nasıl gerçekleşmektedir? Anayasada sayılmamış bir hakkın, anayasal bir hak ile karşı karşıya gelmesi durumunda nasıl bir dengeleme yapılmaktadır?
 3. Ülkenizde uygulanan uluslararası insan hakları belgeleri zaten sağlanmış olan asgari bir standardı mı yoksa ulaşılması gereken hedefleri mi belgelemektedir? Hukukunuzda uluslararası insan hakları standardını aşan düzenlemeler var mıdır? Eğer varsa, lütfen açıklayınız.
 4. Hukukunuzda yargı mekanizması insan hakları standartlarının ileri taşınmasında kendi başına bir aktör müdür? Eğer öyleyse, lütfen açıklayınız.
 5. Ülkenizde insan hakları belgelerinin kapsamı dışında kalan ancak insan hakları kavramı kapsamında korunması gereken değer ve olgular var mıdır? Cevabınız evet ise, lütfen açıklar mısınız?
 6. Hukuk sisteminizde anayasa tarafından koruma altına alınan ancak toplumsal gerçeklikle ve adaletle çelişen bir insan hakkı düzenlemesi var mıdır?
 7. Bireysel insan hakları konseptine aykırı herhangi bir sosyal gerçeklik söz konusu mudur?
 8. Hukuk sisteminizde, temel hakların devlet dışındaki kişiler tarafından ihlal edilmesi halinde, bu hakların korunmasını sağlayacak hukuki mekanizmalar var mıdır? Bu mekanizmalar etkili midir?
 9. Ülkenizde kendi ulusal, etnik, dini ve dilsel kimlikleri olan gruplar var mıdır? Bu gruplar hakkında lütfen biraz bilgi verir misiniz (özellikle kendinizi bu gruplardan birine dahil hissediyorsanız)?
 10. Anayasal sisteminize göre “azınlık” kavramının tanımı nedir? Bu kavram hakkında fikriniz nedir? Azınlık hakları anayasal düzeyde geniş çapta korunmalı mıdır? Azınlık haklarını geniş ve ayrıntılı belirten anayasal düzenlemelerin çoğunluklarla azınlıklar arasındaki çatışmaları çözebileceğini düşünüyor musunuz?
 11. Uluslararası hukukta azınlık hakları kavramı ve konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz? Uluslararası düzenlemeler / anlaşmalar ülkenizdeki halkların gerçekliğine ve sorunlarına cevap verebiliyor mu/verebilir mi? Bir başka deyişle, söz konusu düzenlemeler ülkenizdeki gerçekliği devlet ve halkların bakış açılarından kapsayabiliyor mu?
 12. Ülkenizde en güncel insan hakları sorununun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.