Ana içeriğe atla

 

 

Mülakat soruları, insan hakları hukukunun belki de en temel sorusu olan “insan kimdir” sorusu ile başlamış, daha sonra iç hukukta ve uluslararası hukukta hem mevcut insan hakları hukuku sisteminin temel alındığı hem de soruya dönüştürüldüğü bir çerçevede sorular hazırlanmıştır.

 

 

Mevcut sistemin esas alındığı, ülkelerin insan hakları sistemleri ve bu sistemin uluslararası insan hakları hukuku sistemi ile bağı temelli sorular 2., 3., 4. ve 8. sorulardır. 8. soru ile aynı zamanda Avrupa’da aktüel olan insan hakları konularının dünyanın diğer noktalarında ne kadar karşılık bulduğuna dair verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

 

İnsan hakları mevcut sisteminin soruya dönüştürüldüğü 5., 6. ve 7., sorular ülkelerin sosyal, siyasal, tarihi, kültürel hatta coğrafi gerçeklikleri temelinde şekillenen insan olgusu ve insan hakları olgusu ile “evrensel” olarak tanımlanan uluslararası insan hakları hukuku arasındaki çatışma veya benzeşme olgularının ortaya çıkması temel alınarak hazırlanmıştır. Bir başka deyişle söz konusu sorular bir taraftan, birey merkezli, Avrupa tarihi, kültürü, ekonomisi, coğrafyası temelinde inşa edilen insan hakları hukukunun evrenselliği söyleminin gerçeklikteki iz düşümüne dair verileri elde etmeyi hedeflemiştir. Ülkelerin kendi hukuki mekanizmalarının varlığı ve bu mekanizmaların insan haklarının korunmasına katkısına dair verilerin elde edilmesi de araştırmanın amaçları arasındadır.

 

9., 10. ve 11. sorular ise azınlık hakları hukuku bağlamında, yerellik ve evrensellik çatışması veya bu olguların birbirini tamamlamasına dair verilerin elde edilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır.

 

Son olarak 12. soru ile güncel insan hakları sorunları bağlamında dünyanın bir panoraması alınmış olsaydı, hangi veriler elde edilebilirdi sorusuna karşılık bulunmaya çalışılmıştır. Esasen bu soru, yukarıdaki birçok soruya kendiliğinden veri sunmuştur.

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.