Ana içeriğe atla

 

 

“İnsan Hakları Hukukunda Güncel Tartışmalar” başlıklı araştırma projesinin ikinci ve son aşaması olarak katılınan uluslararası organizasyonlardaki akademisyenler ile mevcut insan hakları kavramı üzerine inşa edilmiş sorulardan oluşan bir mülakat yapılması öngörülmüştür. 

Buna karşın uluslararası kongre ve yaz okulunda elde edilen veriler, bu faaliyetlere katılan akademisyenlerle yapılan görüşmeler ve onların önerileri, mülakatın, hem kapsam hem de gerçekleştirilecek grup bakımından daha farklı bir zeminde gelişmesine vesile olmuştur.

Söz konusu uluslararası kongre ve yaz okulunda insan hakları alanında farklı ülkelerdeki akademisyenlerin benzer sorunları tartıştığı yadsınamaz bir gerçeklik olarak görülmüştür. Fakat tarihsel, sosyal, coğrafi, kültürel nedenlerle insan hakları olgusuna bakış açısının farklılaştığı da gözlemlenmiştir. Bu tespit, zaten insan haklarına atfedilen evrensel niteliğin sorgulanmasını hedefleyen bu projede, mülakat sorularında da bu konuya ağırlık vermeyi gerekli kılmıştır.

İnsan hakları olgusuna, alışılageldiği gibi Batı toplumları penceresinin yanında, farklı coğrafyalardaki toplumlarda ve kültürlerde var olan bakış açısının ve getirilen çözümlerin değerlendirilmesinin hedeflenmesi, böyle bir mülakat çalışmasının farklı toplumları ve hukuk sistemlerini içeren, daha geniş bir coğrafi alanda yapılması doğal sonucunu ortaya çıkarmıştır. Mülakat grubunun farklılaşması beraberinde sözlü mülakatları yazılıya dönüştürmeyi de zorunlu kılmıştır.

Bu bağlamda araştırmacılar Şubat 2019 itibariyle mülakat soruları üzerinde tekrar çalışmış, istişarelerde bulunmuş, bu çabaların sonrasında ise sorular esasen hem mevcut insan hakları konseptini sorgulayan hem de mevcut insan hakları konseptini temel alan iki çerçevede yeniden şekillendirilmiştir.

Araştırma yapılacak coğrafyanın ve kişi sayısının zenginleştirilmesi kararı sonrasında ise, önce Avrupa, Asya Pasifik ülkeleri, Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika gibi her bölgeden pilot olarak birkaç ülke seçilmiştir. Araştırmacıların internette arama yapabilecekleri dillerde bu ülkelerin belli başlı üniversitelerinden bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Daha sonra ASBÜ uzantılı proje mail adresi (humanrightsproject@asbu.edu.tr) üzerinden kendilerine mülakat soruları, yürütülen proje hakkında ön bilgi veren bir metin ile beraber mail olarak  gönderilmiştir. Haziran 2019 itibari ile elde edilen cevapların sayısının ancak 10’u bulması nedeniyle Haziran ve Temmuz ayları içerisinde mülakat yapılacak grubun genişletilmesi amacıyla çok daha geniş çaplı bir araştırma yapılmış, dünyadaki hemen hemen her ülkenin en azından belli başlı üniversitelerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.